Včelařím od roku 2010, kdy jsem začínal s 5ti včelstvy na rámkové míře 39*24. V současné době obhospodařuji kolem 30ti včelstev ve většině na rámkové míře Langstroth 2/3.